fbpx

GLIFADA MINI ODMOR


PROGRAM PUTOVANJA

GLIFADA- ATINA- DELFI

Avion
7 dana / 6 noćenja

Glifada se smatra jednim od najelegantnijih atinskih naselja gde se odmaraju ili žive poznati Grci ili gde grade svoje vile bogati stranci. Upravo tu je nakada živeo i multimilijarder Aristotel Onazis sa porodicom. U njoj su smešteni elitni klubovi, skupi restorani i vrlo poznate prodavnice. Zahvaljujući izuzetno dobrom položaju, visokom ekonomskom i infrastrukturnom razvoju, transportnoj dostupnosti i odličnim plažama, Glifada je postala centar turizma Atičkog poluostrva. U njoj su danas svetski poznati golf i jahting klub kao i veliki broj raskošnih hotela. Smeštena je petnaest kilometara južno od grčke prestonice, sa otvorenim pogledom na Saronički zaliv.

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN BEOGRAD – GLIFADA

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 08.20 h. Poletanje za Atinu u 10.20 sati (Let A3 977). Sletanje na aerodrom Elefterios Venizelos u 14.50 h. Po završetku aerodromskih formalnosti transfer do izabranog hotela. Smeštaj i noćenje.

2. DAN GLIFADA

Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja, obilaske i odmor. Noćenje.

3. DAN ATINA

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na razgledanje Atine – grada heroja i bogova u trajanju od oko 6 h. Preživela je mnoge zavojevače što je ostavilo pečat na kulturno nasledje. Mnogo spomenika istorije i religije nije sačuvano do naših dana a ono što može da se vidi je obnovljeno po obrascu nadjenog arheološkoh materijala. Panoramsko razgledanje glavnih gradskih trgova Omonije i Sintagme i bulevara koje ih spajaju. Vožnja ulicom Filelinon pored Ruske crkve i crkve Svetog Pavla, raskošne Nacionalne bašte sa više od 200 vrsta mediteranskog rastinja, Hadrijanovog slavoluka, hrama posvećenog Zevsu Olimpskom, čuvenog stadiona Kalimarmaro i nekadašnje predsedničke palate. Glavna tačka razgledanja je Akropolj koji izgleda veličanstveno u svom obimu i monumentalnosti dokazujući visoki nivo razvoja kulture starih Grka i vekovima preostali model svetske arhitekture. Obilazak hramova Partenon, Erehtejon i Atine Nike unutar prostora Akropolja sa detaljnim objašnjenjima. U nastavku vožnja pored Akademije, Univerzitera i Nacionalne biblioteke, tri prelepe neoklasične gradjevine. Povratak u hotel. Slobodno posle podne. Noćenje.

4. DAN GLIFADA

Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja, obilaske i odmor. Noćenje.

5. DAN DELFI

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet u Delfe, simbola zemlje, zakovoanog u legende koje ujedinjuju bogove i ljude. Najpoznatije je mesto antičkog sveta. Grad je smešten na obroncima Parnasa i okružen zapanjujuće lepom prirodom. Po mitilogije Zevs je baš sa Parnasa pustio dva orla da lete na dve različite strane sveta a mesto gde su se sreli bilo je proglašeno „pupkom sveta“ i njegov geografski centar. Na tom mestu je i Apolon ubio zniju Pitana, sina boginje Gee, kome je potom posvećeno i samo svetilište. Na tom mestu je im proročica Pitija davala dvosmislene odgovore na postavljena pitanja što je Delfe učinilo verskim i moralnim centrom starog sveta. Njegova slava nije prestajala da raste a ubrzo sve važne odluke iz oblasti politike, trgovine i religije nisu mogle biti donete bez saglasnosti proročišta. Vožnja do Delfa (oko 170 km u jednom pravcu), razgledanje arheološkog prostora i čuvenog muzeja. Povratak u Glifadu. Slobodno vreme i noćenje.

6. DAN GLIFADA

Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja, obilaske ili odmor. Noćenje.

7. DAN ATINA-BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme do polaska. Sobe se napuštaju u 12.00 h. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 17.15 h (Let A3 976). Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 18.15 časova.

CENOVNIK

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

prevoz avionom na relaciji Beograd – Atina – Beograd

aerodromska taksa

smeštaj u dvokrevetnim sobama u navedenom hotelu na bazi noćenje/doručak

transferi prema programu

usluge vodiča agencije tokom celog boravka

troškovi organizacije i realizacije putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO

doplata za jednokrevetnu sobu (na upit)

fakultativni izleti

individualni troškovi

usluge koje nisu naznaćene u programu putovanja

boravišna taksa u iznosu € 2 za hotel sa 3*, € 3 za hotel sa 4* i € 4 za hotel sa 5* PO SOBI I NOĆI (plaća se direktno na recepciji hotela).

FAKULTATIVNI IZLETI

– ATINA (Uključeno: prevoz autobusom, vodič i ulaznica za Akropolj) min 15 osoba € 50

– DELFI (Uključeno: prevoz autobusom, vodić i ualaznica za lokalitet i muzej) € 75

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA

Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa, Master i American Express kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.
TURISTIČKI KREDITI

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Potrebno je najmanje 15 putnika za realizaciju putovanja.
Za državljane Republike Srbije, koji poseduju važeći biometrijski pasos, nije potrebna viza za ovo putovanje.

Važne napomene za putovanje

● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
● Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu TRIGLAV OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:

● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Nijedan unos nije nadjen