fbpx

SRBIJA – WELLNESS & SPA

Naslovna strana WELLNESS & SPA SRBIJA – WELLNESS & SPA

WELLNESS & SPA

SRBIJA – WELLNESS & SPA

Povezujući Zapad i Istok vekovima, Srbija je zemlja u kojoj se susreću i prepliću civilizacije, kulture, vere, klime i reljefi. Nalazi se u centralnom delu Balkanskog poluostrva, u jugoistočnoj Evropi. Severni deo pripada srednjoj Evropi, a geografski i klimatski delom je i mediteranska zemlja.

Srbija je kontinentalna zemlja, ali kao zemlja na Dunavu ima vezu i sa udaljenim morima. Srbija je raskrsnica Evrope i geopolitički važna teritorija.

Međunarodni putevi i železničke pruge, koji prolaze dolinama njenih reka, čine najkraću vezu između zapadne Evrope i Bliskog istoka. Od poljoprivrednih predela Panonske nizije na severu, preko plodnih rečnih dolina i brda pod voćnjacima u Šumadiji. Reljef Srbije dalje prema jugu postepeno prelazi u planinski, bogat kanjonima, klisurama i pećinama, kao i očuvanim šumama.

Planinske lepotice, nacionalni parkovi, reke i jezera, pružaju odlične lokacije za aktivan odmor u prirodi – od lova i ribolova do ekstremnih sportova. Srbija je mnogo puta u svojoj viševekovnoj bogatoj istoriji bila u središtu svetske i evropske pažnje. Potpuno nesrazmerno svojoj veličini, ekonomskoj moći i broju stanovnika.

Mnoge lekcije o hrabrosti, rodoljublju i borbi za slobodi mogu da se nauče u Srbiji, na svakom koraku kroz njene gradove i predele. Kulturno-istorijska baština Srbije počinje praistorijskim arheološkim nalazištima i antičkim nasleđem. A najbogatija je srpskim srednjovekovnim crkvama i manastirima, od kojih su neki uvršćeni i u svetsku UNESCO kulturnu baštinu.

U Srbiji se tokom cele godine organizuju mnogi kulturni, zabavni, tradicionalni i sportski događaji, pokazujući kreativnu snagu i duhovno zdravlje ove zemlje. Danas je Srbija savremena evropska demokratska država, na putu ka članstvu u Evropskoj Uniji. U njoj kojoj svakodnevno borave raznolike grupe turista – od mladih bekpekera do učesnika kongresa i sajmova.

Srbija obuluje velikim prirodnim bogatstvima. Velike zelene i vodene povšine, termomineralni izvori, pogoduju razvoju wellnes & spa turizma.
Wellness & SPA hoteli nude široku lepezu sadržaja za odmor i relekasaciju u banjama, planinama, jezerima i drugim turističkim mestima širom Srbije.

Provedite nezaboran spa vikend u Srbiji.