fbpx

Turska, Istanbul

Putovanje Lepote Zapadne Turske

7 dana | 6 noćenja
Avion

Istanbul – Čanakale – Troja – Pergamon – Izmir – Efes – Pamukale – Konja – Ankara

Od Istanbula do Ankare duž zapadne i centralne Turske, vodimo vas na putovanje kroz istoriju ove, svakako jedne od najdinamičnijih zemalja na svetu. Lepote zapadne obale sa svojim biserima kao što je Izmir, jednim od svetskih čuda Efes, mističnom Trojom, beličastim neponovljivim Pamukalama, tajanstvenom Konjom, i modernom Ankarom, biće vaš dom na ovom putovanju. Sve tajne, lepe priče , legende proći ćemo zajedno na ovom jedinstvenom putovanju. Biser na kruni ovog putovanja je svakako Istanbul, drevnogrčka kolonija Vizantija, imperatorski Konstatinopolj, osmanska prestonica Stambol i legendarni Carigrad, sve je to isti grad koji danas čuva nekadašnje tradicije, samouvereno gleda u budućnost i razvija se ubrzanim tempom.

Opširnije

Program putovanja

dan 1.

Beograd - Istanbul

Sastanak grupe na aerodromu u Beogradu u 07.15 sati ujutru. Poletanje za Istanbul (let TK 1082 u 09.15 sati). Sletanje u Istanbul u 12:40h. Odlazak do hotela. Slobodno vreme i šetnja sa vodičem. Večera. Noćenje.

dan 2.

Istanbul - Čanakale

Nakon doručka polazak na celodnevno razgledanje grada sa posetom Plavoj džamiji, Hipodromu, Svetoj Sofiji, i Kapali čaršiji. Nakon obilaska ovih bisera Carigrada i ručka nastavlja se put ka Galipolju, lepom i prijatnom vožnjom kroz evropski deo Turske. Ukrcavanje na feribot preko Dardanela, dolazak u Čanakale, večera, noćenje.

dan 3.

Čanakale - Troja - Pergamon - Izmir

Nakon doručka odjavljivanje iz hotela i polazak u obilazak Troje sa svojim čuvenim zidovima i replikom trojanskog konja kao i obilaskom muzeja. Odatle počinje naše putovaje po Egeju i ka Izmiru. Usput ćemo stati u Pergamon, posetiće se Akropolj i Asklepion. Nakon ručka nastavlja se vožnja ka Izmiru, prelepom gradu na Egejskom moru. Večera i noćenje u hotelu.

dan 4.

Izmir - Efes - Pamukale

Efesu, kroz šetnju ovim antičkim rimskim gradom i posetićemo Celsijusovu biblioteku, Hadrianov hram, pozorište i Odeon. Krećemo na kraću vožnju do kuće Device Marije gde je, veruje se, živela svoje poslednje godine. Odlazi se na ručak pa nastavak putovanja za Pamukale. Nakon boravka na “tvrdjavi od pamuka“ obilaze se ostaci antičkog Hierapolisa. Dolazak u hotel na večeru i noćenje.

dan 5.

Pamukale - Konja

Rano ujutru nakon doručka polazak za Konju uz posetu Sultanhan karavansaraja. Nakon ručka u Konji poseta Mevlana kompleksu posvećenom Rumiju, osnivaču mističnog reda često nazvanog “Vrteći derviši“ i mauzoleju. Dolazak u u hotel , večera u hotelu, noćenje.

dan 6.

Konja - Ankara

Nakon doručka odjavljivanje iz hotela i polazak za Ankaru, glavni grad i državni centar Turske. Obići će se Muzej Hetita, jedan od najpoznatijih muzeja na svetu po bogatstvu svog muzejskog fonda kao i načinu postavke izložbi. Nakon ručka poseta Ataturkovom mauzoleju. Večera i noćenje.

dan 7.

Ankara - Istanbul - Beograd

Nakon ranog doručka polazak za Istanbul na aerodrom i let za Beograd, letom TK 1083 u 18.45 sati u lokalu. Sletanje u Beograd je predviđeno za 19.25 sati po lokalnom vremenu. Kraj programa.

Rezervišite svoje putovanje

Pošaljite upit i putujte s nama!

Loading...

Lepote Zapadne Turske

Broj ležaja: 1

Uslovi putovanja

Cena uključuje

 • Hotelski smeštaj u navedenim hotelima ili sličnim
 •  Svi unutrašnji avio letovi ako su predviđeni programom
 •  Sva razgledanja prema programu
 •  Sve ulaznice za muzeje prema programu
 •  Svi obroci prema programu
 •  Prevoz luksuznim klimatizovanim autobusom prema planu
 •  Profesionalni vodiči
 •  Napojnice u hotelima
 •  Lokalne takse

Cena ne uključuje

 • Pića i obroci koji nisu navedeni u programu
 •  Svi lični troškovi
 •  Napojnice vozaču i vodiču

Napomena

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).


NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.

TURISTIČKI KREDITI
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.

Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Za ovo putovanje je potrebno minimum 25 putnika.


VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.

Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.

Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije

Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati

Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.

Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu TRIGLAV OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.


OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.

Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.

U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.

Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.

Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Olympic Travel

Moglo bi vam se sviđati