fbpx

Grčka, Atina

Putovanje Grčka od mita do stvarnosti

7 dana | 6 noćenja
Avion

Atina – Epidaurus – Mikena – Olimpija – Delfi

Grčka je domovina bogova, filosofije, demokratije i pravoslavlja, mesto susreta Egejskog i Jonskog mora, praiskonska zvezda vodilja u oblasti arhitekture, nauke, matematike i literature. Nasledje starogrčke kulture i klasične antike razlog je što oduševljenje za ovu zemlju decenijama ne jenjava i što je boravak u njoj praznik za oči i dušu… Ipak, poseta Grčkoj nije samo putovanje u prošlost već je i susret sa prirodnim lepotama uokvirenim impresivnim planinskim predelima, divljim obalama i čarobnim plažama, vrhunskoj gastronomiji i prepoznatljivoj muzici uz druženje s gostoprimljivim stanovništvom naglašenog ponosa. Srce Grčke je Atina, jedan od najstarijih i najlepših gradova sveta, megapolis sa preko četiri miliona stanovnika, priznata kolevka zapadne civilizacije.

Opširnije

Program putovanja

dan 1.

Beograd - Atina

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u 11.15 h. Poletanje aviona za Atinu u 13.15 h (Let JU 512). Obrok u avionu. Sletanje na atinski aerodrom u 15.45 h. Transfer do hotela. Smeštaj i noćenje.

dan 2.

Atina

Posle doručka polazak na razgledanje Atine, prestonice Grčke, metropole stare preko 3000 godina koja asocira na mesto gde je rodjena demokratija i koja je podarila čovečanstvu neprocenjiv izvor ideja, teorija, znanja i filosofskih misli. Panoramsko razgledanja grada: trgova Ominija i Sintagma, zgrade Parlamenta iz 1842. godine, nacionalnog parka sa egzotičnim rastinjem, Numizmatičkog muzeja u kući Hajnriha Šlimana, ostataka Hadrijanove kapije i Zevsovog hrama iz rimskog perioda i antičkog stadiona Kalimarmaro rekonstruisanog za potrebe Olimpijskih igara 1896. godine. Obilazak Akropolja, kultnog mesta antičke Atine sa savršenim ostvarenjima najpoznatijih vajara: raskošnog Partenona posvećenog boginji Atini, Erehtejona, tanane gradjevine jonskog stila na mestu nekadašnjeg dvora kralja Erehteja I i malog hrama Nike „sasečenih krila“. Povratak u hotel. Slobodno posle podne. Noćenje.

dan 3.

Atina - Epidaurus - Mikena - Olimpija

Doručak. Odlazak do Epidaurusa, gradića na Peloponezu sa čuvenim pozorištem čije je gledalište usečeno u brdo i gde svi posetioci, od prvog do 53-eg reda, imaju istu čujnost. Njegova akustika ni posle 24 veka nije otkrivena. Sagradio ga je Poliklet Mladji u 4. veku p.n.e. a akustika se najčešće povezuje sa neobičnim strujanjem vazduha. Danas, tokom letnjeg festivala, u njemu nastupaju samo velikani muzike i pozorišne scene iz celog sveta. Nastavak vožnje prema Mikeni, najstarijem gradu na tlu Evrope čiju arhitekturu poznajemo po kiklopskim zidovima, po kompleksu palata i po okruglim, kupolastim i četvrtastim grobovima. Obilazak: „ mikenskog grada“, „kruga grobnica“, „Lavlje kapije“i „Atrejeve riznice“. Nastavak putovanja do drevne Olimpije. Po dolasku, smeštaj u hotelu i noćenje.

dan 4.

Atina - Olimpija - Delfi

Doručak. Olimpija je grad na severozapadu Peloponeza u kom su 776 godine p.n.e. organizovane, u čast boga Zevsa, prve Olimpijske igre. Tamo su održavane sve do 393 godine, kada ih je rimski car Teodosije I ukinuo kao „paganske običaje“. U Olimpiji su i sada vidljivi ostaci stadiona kao i kultnih hramova sagradjenih u čast boga Zevsa i njegove žene Here. Najviše divljenja je ipak izazivao Zevsov kip od zlata i slonovače koji je oko 435 godine p.n.e. izgradio atinski vajar Fidija. Razgledanje arheološkog prostora i muzeja sa remek-delima antičke skulpture. Vožnja teritorijama Ahaje i Fokide, prelaz mosta Rio – Antirio i uspon uz planinu Parnas do legendarnih Delfa. Nakon dolaska, smeštaj i noćenje.

dan 5.

Delfi - Atina

Doručak. Delfi su fokidski grad u kom je nikao kult boga Apolona. Njegova sveštenica Pitija sedela je na tronošcu u unutrašnjem delu Apolonovog hrama. Jednom mesečno padala bi u trans i u prisustvu sveštenika saopštavala nerazumljive božanske poruke koje su potom sveštenici pretvarali u dvosmislene stihove. Oni zadovoljni odgovorima, vraćali su se u Delfe i za uzvrat, ostavljali darove, većinom spomenike posvećene pobednicima koji su stajali ili u riznicama ili pod otvorenim nebom na Svetom putu. Neki od tik sačuvanih darova, izloženi su u delfskom muzeju. Razgledanje arheološkog prostora i muzeja. Nastavak puta autobusom prema Solunu. Dolazak u večernjim satima. Smeštaj u hotelu i noćenje.

dan 6.

Atina

Doručak. Slobodan dan za šetnje i individualna razgledanja. Noćenje.

dan 7.

Atina - Beograd

Doručak. Odlazak na aeorodom. Poletabje iz atine u časova. Sletanje na aerodorm Nikola Tesla u Beogradu. Kraj Putovanja.

Rezervišite svoje putovanje

Pošaljite upit i putujte s nama!

Loading...

Grčka od mita do stvarnosti

Broj ležaja: 1

Uslovi putovanja

Cena uključuje

 • Prevoz avionom na relaciji: Beograd – Atina – Beograd
 •  Aerodoromska taksa
 •  Transferi i sve vožnje autobusom po turi
 •  Transferi i sve vožnje autobusom po turi
 •  Smeštaj u hotelima sa 3* na bazi B/B (noćenje/doručak)u dvokrevetnim sobama
 •  Smeštaj u hotelima sa 3* na bazi B/B (noćenje/doručak)u dvokrevetnim sobama
 •  Usluge lokalnog vodiča
 •  Usluge vodiča agencije
 • Troškovi organizacije i realizacije putovanja

Cena ne uključuje

 • Doplata za jednokrevetnu sobu
 •  Napojnica za vozača € 5 po osobi
 •  Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 •  Individualni troškovi
 •  Usluge koje nisu naznačene u programa

Napomena

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.

TURISTIČKI KREDITI
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.

Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.


VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.

Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.

Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije

Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati

Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.

Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu TRIGLAV OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.

Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.

U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.

Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.

Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Olympic Travel

Moglo bi vam se sviđati