fbpx

IZRAEL


PROGRAM PUTOVANJA

TEL AVIV – JERUSALIM – BETLEHEM – MASADA – MRTVO MORE – KUMRAN – BEJT ŠEAN – NAZARET

Avion

6 dana / 5 noćenja
POLAZAK: , POVRATAK:

Raznovrsnost njegove teritorije zadivljuje i oduševljava. U zemlji, koja je po veličini na 143 mestu, postoji devet klimatskih zona. Tu su šume, pustinje, planine, najniža tačka planete… Izrael ima i četiri mora: dva „spoljašnja“ Sredozemno i Crveno i dva „unutrašnja“, jedinstveno, superslano Mrtvo i slatkovodno Galilejsko. Zimi se na Hebronu može skijati a leti diviti koralima, ribama i delfinima u zalivu Ejlata. Uostalom, u kibucu Tirat Cvi je zabeležena ikada izmerena najviša temperatura u celoj Aziji, + 53 Cº. Izrael je osobeno mesto na zemlji. O njemu je već skoro sve napisano. Još ga samo treba videti.

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN BEOGRAD – TEL AVIV – JERUSALIM

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u 05.40 h. Poletanje aviona za Tel Aviv u 07.40 h (Let JU 810). Obrok u avionu. Sletanje na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu u 11.30 h. Po završetku aerodromskih formalnosti, polazak autobusom na panoramsko razgledanje Tel Aviva, drugog po veličini grada Izraela, smeštenog duž obale Sredozemnog mora. To je, u odnosu na druge, sasvim novi grad. Počeo je da se gradi tek 1909. godine i do danas je postao savremeni megapolis sa modernim zgradama i brojnim muzejima. Panoramsko razgledanje: obale, Rotšild centra, Trga rabina… Nastavak vožnje do Betlehema i smeštaj. Posle kraće pauze odlazak do Crkve Hristovog rodjenja, velike petobrodne bazilike. Glavni deo crkve je Pećina rodjenja ili „Jasle“. Iznad mesta na kom je Isus rodjen, izgradjen je presto a ispod njega, na podu, je zvezda sa 14 krakova (simbolično broj stanica na Hristovom Putu stradanja) sa latinskim natpisom: „Ovde je Devica Marija rodila Isusa Hrista“. Povratak u hotel, večera i noćenje.

2.DAN JERUSALIM

Doručak. Polazak u Jerusalim na celodnevno razgledanje. Obilazak Maslinove Gore koja se u Starom zavetu pominje kao mesto kuda je bežao kralj David od svog buntovnog sina Avesaloma. To je danas sveto mesto za sve Jevreje, hrišćane i muslimane. Na Maslinovoj gori ima mnogo crkava a najveći deo zauzimaju stara groblja. U podnožju gore su Gecimanski vrtovi u kom rastu stare masline. Za tri stabla je utvrdjeno da su stara više od 900 godina. Obilazak Crkve Oče naš u kojoj je Isus, po predanju, naučio apostole istoimenoj molitvi. Razgledanje Crkve svih nacija u kojoj je Isus obavio poslednju molitvu pre Sudnjeg dana. Odlazak do hotela i smeštaj. Slobodno vreme. Večera i noćenje u Jerusalimu.

3.DAN JERUSALIM

Doručak. Polazak u Jerusalim i obilazak Sionske gore, stenovitog brda gde je danas Davidov grad i njegov grob. U istom zdanju samo na spratu je soba Tajne večere. U nastavku razgledanje Crkve Svete Ane. Prolaz kroz Via Dolorosu, put Isusovog stradanja. Počinje od mesta gde je osudjen, ima 14 stanica i završava se na mestu gde je sahranjen. Crkva Svetog Groba je najsvetije hrišćansko mesto. Izgradjena je iznad mesta na kom je Hrist razapet, umro, sahranjen i vaskrsnuo.Odlazak do Jevrejske četvrti i Zapadnog zida (Zida plača) dugačkog 485 metara, najsvetijeg mesta molitvi Jevreja. Odlazak do „Kotela“, dela hramovog kompleksa izgradjenog za vreme Iroda Velikog. Slobodno vreme na arapskom bazaru. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

4.DAN JERUSALIM – KUMRAN – MRTVO MORE – MASADA – JERUSALIM

Doručak. Polazak autobusom na Mrtvo more. Vožnja pored najstarijeg grada sveta, Jerihona koji se nalazi na zapadnoj strani reke Jordan. Dolazak do jednog od letovališta Mrtvog mora i mogućnost kupanja (na izlet poneti opremu za kupanje). Mrtvo more leži u niziji na visini od 398 metara ispod nivoa Sredozemnog mora .Dobilo je ime „mrtvo“ jer u njemu nema nikakvog života a salinitet mu je skoro 8 puta veći nego u drugim morima. Ujedno je i granica izmedju dve države Jordana i Izraela. Ručak. Razgledanje Kumrana – pećina u steni u kojima su 1947. godine pronadjeni rukopisi iz I veka n.e. u kojima je u obliku eseja opisan „kraj sveta“. To su čuveni „Kumranski rukopisi“ ili „Svici s Mrtvog mora“. Posle podne odlazak do Masade, tvrdjave na steni za koju su vezane herojske stranice istorije od pre 2000 godina. Da stanovnici ne bi pali u ropstvo, odlučili su se na kolektivno ubistvo pa je od tada Masada simbol slobode. Povratak u Betlehem, u hotel. Večera i noćenje.

5.DAN JERUSALIM – NAZARET – BEJT ŠEAN – TEL AVIV

Doručak. Polazak prema gradu blagoveštenja i mestu gde je delovao Isus Hristos, koji leži na brežuljcima Donje Galileje. U svojoj veličanstvenosti i veličini, Nazaret je jedan od četiri sveta grada Izraela. U njemu svaki kamen čuva uspomenu na biblijska vremena. Još na prilazu gradu, turistima se otkriva divna panorama na najveću hrišćansku crkvu Bliskog Istoka koja pripada franciskancima, Hram Blagoveštenja, izgradjen iznad kuće Josifa i Marije. U blizini Marijinog izvora gde se danas uzdiže pravoslavna Crkva arhandjela Gavrila (17. vek), Bogomajci je javljena „blaga vest“ da će na svet doneti Hrista. U Nazaretu je Isus proveo detinjstvo i mladićke dane. Susedni gradovi „pamte“ Isusova čuda i fragmnte iz njegovog kratkog života. Odlazak do Bejt Šeana, jednog od najstarijih gradova Izraela. Nalazi se na severu zemlje u dolini reke Jordan. Na teritoriji savremenog grada smešten je nacionalni park Skifopolis. U Talmudu stoji rečenica: „Ako se raj nalazi na zemlji izrailjskoj, onda su Bejt Šean njegova vrata“. Pojam o njemu može se naći u tekstovima iz 19. veka p.n.e. Njime su vladali Filistejci, Egipćani pa grčki kolonisti i svi su ostavili svoje tragove naročito u arhitekturi. Hodajući po ruševinama moguće je uroniti u istoriju, videti i osetiti sve dogadjaje koji su se tu odigrali. Odlazak u Tel Aviv, smeštaj, večera i noćenje.

6.DAN TEL AVIV – BEOGRAD

Rani jutarnji transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 07.15 h (Let JU 817). Obrok u avionu. Sletanje na beogradski aerodrom u 09.20 časova.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

prevoz avionom na liniji Beograd – Tel Aviv – Beograd

smeštaj u hotelima 3* i 4*na turi prema programu

prevoz komfornim autobusom tokom cele ture

ishrana na bazi polupansiona (doručak i večera)

sve neophodne ulaznice

jedan ručak na Mrtvom moru

sva razgledanja prema programu sa vodičem na našem jeziku

usluge lokalnog vodiča i vodiča agencije

troškovi organizacije i realizacije putovanja

aerodromska taksa u zemlji i inostranstvu

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO

doplata za jednokrevetnu sobu

medjunarodno zdravstveno osiguranje

napojnice za lokalnog vodiča i vozača i nosače prtljaga (oko € 20 ) po osobi

usluge koje nisu predvidjene programom

individualni troškovi

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće UNIQA na 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA

Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa, Master i American Express kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.
TURISTIČKI KREDITI

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Za ovo putovanje je potrebno najmanje 20 putnika!!!
Za državljane republike Srbije viza za Izrael nije potrebna!

Važne napomene za putovanje

● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
● Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu UNIQA OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:

● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.