fbpx

KAPADOKIJA DOČEK NOVE GODINE – PROGRAM NIJE AKTIVAN


PROGRAM PUTOVANJA

KAPADOKIJA DOČEK NOVE GODINE

Avion
6 dana / 5 noćenja

FIRST MINUTE – SVI IZLETI UKLJUČENI U CENU / POLUPANSION

Kapadokija je zadivljujuća oblast centralne Anadolije. Postala je poznata po svojim podzemnim gradovima nastalim u prvom milenijumu nove ere i velikim pećinskim manastirima koji datiraju s početka hrišćanstva. Pri susretu sa Kapadokijom nevoljno se nameće misao da je to druga planeta. Pejzaži koji se ukazuju ne liče ni na šta do tada vidjeno, tamo su vulkani sa zasneženim vrhovima, kameniti masivi i plodne doline. Glavna znamenitost su ogromne prirodne figure formirane od tufa i bazalta za koje se teško može poverovati da je delo prirode a ne ljudskih ruku. Ovaj region je interesantan ne samo po izuzetnoj prirodi već i po mogućnosti pronicanja u prve godine istorije hrišćanske crkve. Pećinska naselja i nacionalni park Goreme su danas na spisku svetske kulturne baštine UNESCO.

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN BEOGRAD – ISTANBUL- KAYSERI

Sastanak grupe na aerodromu Beograd u 06.45 sati ujutru. Poletanje za Istanbul (TK let 1082 u 09.05 sati). Nakon sletanja u Istanbul nastavak putovanja letom TK 2016 u 14.50 za Kayseri. Sletanje u Kayseri je oko 16.10 po lokanom vremenu, transfer do hotela, večera i noćenje.

2.DAN KAPADOKIJA

Nakon doručka, polazi se u razgledanje ovog po svemu jedinstvenog mesta na svetu. Krećemo od centra Goreme, osnovanog od strane Svetog Basila kao prvi monaški centar hrišćanstva tokom 4.veka. Obilazi se muzej na otvorenom sa mnoštvom crkvica oslikanih vizantijskim freskama. Obilazak se nastavlja kroz dolinu Zelve, nekada grad sastavljen od stotina u stenama uklesanih kuća nastanjenih sve do 1942 godine. Tokom vizantijskog perioda, Kapadokiju je nastanjivao veći broj hrišćanskih isposnika koji su živeli u svojim privatnim isposničkim ćelijama. Prolazeći kroz Pašaba dolinu pogled će vam privući kupasto oblikovane ćelije koje izgledaju kao da ih je radio neki savremeni umetnik! Obilazimo i Dolinu golubova i krećemo ka Ortahisaru. Iskoristite posetu ovom mestu za jedinstvene fotografije ove lepe doline. Poslednje mesto u današnjem programu je Avanos, poznati grad ove regije po svojoj ručno radjenoj keramici. Grad su osnovali Hetiti na obalama reke Halys. Koristeći crvenu glinu sa priobalja reke, razvili su jedinstveni stil u proizvodnji keramike. Pre povratka u hotel poseta i mala zabava u Dolini Ruža uz zalazak sunca i degustaciju vina. Povratak u hotel, večera, noćenje.

3.DAN KAPADOKIJA

Nakon doručka, polazimo u vožnju do Derinkuyu podzemnog grada otkrivenog tek 1963. apsolutno očaravajući inžinerski poduhvat, grad izgrađen oko 85 metara ispod površine zemlje, grad u kojem je moglo stanovati čak 20.000 stanovnika! Prema rečima Odeljenja za kulturu Turske, ovaj podzemni grad su izgradili Frigijci, indoevropski narod iz vremena antike, u periodu između 8. i 7. veka pre nove ere, a veruje se da je proširen u doba Vizantijskog carstva. Obilazak Ihlara doline koju jedinstvenom čini istorija njenih prvih stanovnika. Ceo kanjon je u saćasto raspoređenim ćelijama, u stenama isklesanim podzemnim crkvama iz vizantijskog perioda. Kako je cela dolina imala dovoljno vode i obilovala ovako skrivenim mestima, baš ovde su nastale i prve naseobine Hrišćana koji su bežali od progona rimske vojske. Povratak u hotel, večera i noćenje.

4.DAN KAPADOKIJA

Nakon doručka, odlazimo do Manastira Kešlik iz 13 veka, manastira Arhanđela Mihajla i Stevana. Videćemo freske i monaške odaje pa odlazimo do Soanli doline sa uklesanim crkvicama u steni. Povratak u hotel, slobodno vreme, večera i noćenje.

5.DAN KAPADOKIJA

Nakon doručka, posetiće se lepo očuvane kuće i u stenama isklesane vizantijske crkvice. Sinassos je nekada bio letovalište bogatih ribara iz Istanbula. Kada bi se završila sezona ribolova na Crnom i Mramornom moru, ovi grčki ribari iz Konstantinopolja i okoline, bi dolazili u Sinassos da provedu dugačke letnje mesece u mirnoj atmosferi i na suvom vazduhu. Kamene kuće u Sinassosu sa svojim lepo ornamentisanim prozorima i vratima će vas navesti da se osetite kao da ste na snimanju nekog filma u 19. veku. Do 1923. godine i razmene stanovništva u Sinasosu su živeli složno i Grci i Turci. Posetiće se crkva Konstanina I Elene iz 1729. godine, obnovljene 1850. godine. Sinasos se smatrao “Atinom Kapadokije” sve do razmene stanovništva zato što je bio kulturni centar Grka u ovoj regiji. Obilazak Doline ljubavi i Doline golubova za fotografisanje. Povratak u hotel, slobodno vreme, večera i noćenje.

6.DAN KAPADOKIJA-ISTANBUL-BEOGRAD

Nakon doručka (ili lanč paket), odjava iz hotela, polazak za Kajzeri i let za Istanbul TK 2013 u 15.35 sati i nastavak leta za Beograd, letom TK 1083 u 19.50 sati u lokalu. Sletanje u Beograd je predviđeno za 19.35 sati po lokalnom vremenu. Kraj programa.

CENOVNIK

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

Hotelski smeštaj u navedenim hotelima ili sličnim na bazi polupansiona.

Aerodromske takse

Svi unutrašnji avio letovi ako su predviđeni programom.

Sva razgledanja prema programu.

Sve ulaznice za muzeje prema programu.

Svi obroci prema programu.

Prevoz autobusom prema planu.

Profesionalni vodiči.

Napojnice u hotelima .

Lokalne takse.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO

Pića i obroci koji nisu navedeni u programu

međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Svi lični troškovi

Napojnice vozaču i vodiču

FAKULTATIVNI IZLETI

LET BALONOM IZNAD KAPADOKIJE
Prilikom prijave za putovanje putnici mogu izvršiti i u celosti uplatiti i rezervaciju za let. Rezervacija će se vršiti za svakog putnika individualno . Cena leta balonoim se kreće od 190 eur po putniku. Cena je svakodnevno podložna promeni o čemu će putnici biti unapred obavešteni prilikom bukiranja istog. Uplaćeni iznos se ne vraća i ako putnik otkaže svoje putovanje. U slučaju lošeg vremena na destinaciji i jakih vetrova, let se otkazuje i uplaćeni novac se putniku vraća u celosti.

NAPOMENE UZ PROGRAM: Svi izleti će se odvijati shodno vremenskim prilikama. U slučaju da vremenski uslovi ne dozvole realizaciju izleta predložiće se zamenski kao što su na primer obilazak Kayseria ili Nevšehira.

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće DDOR NOVI SAD na 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA

Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa, Master i American Express kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.
TURISTIČKI KREDITI

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju putovanja.

Važne napomene za putovanje

● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
● Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu DDOR NOVI SAD OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:

● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

NOVA GODINA PREPORUČUJEMO

TRAJANJE ARANŽMANA: 4 dana | 3 noćenja
POLAZAK: 31/12/2021
TRAJANJE ARANŽMANA: 5 dana | 4 noćenja
POLAZAK: 29/12/2021, 29/12/2021
TRAJANJE ARANŽMANA: 6 dana | 5 noćenja
POLAZAK: 31/12/2021