fbpx

BERLIN NOVA GODINA


PROGRAM PUTOVANJA

BERLIN – POTSDAM – “TROPICAL ISLANDS”

Avion, Autobus
5 dana / 3 noćenja

Dinamičan i neverovatno raznolik, Berlin se s pravom može smatrati jednim od najinteresantnijih gradova sveta. Od ponovnog ujedinjenja Nemačke 1990. godine, izronio je iz svoje pomalo mračne prošlosti kao blistav grad orijentisan ka budućnosti, kao evropski kulturni centar. Prestonica je Nemačke i ujedno najveći, i po teritoriji i po broju stanovnika, grad zemlje. Nekada naselje tragične sudbine, danas udoban i savremen centar zemlje. Krasi ga ogroman broj spomenika: Zgrada parlamenta, Rajhstag sa svečanom i reprezentativnom fasadom a Katedrala je glavna crkva svih evropskih luterana. Šetnja po Pariskom trgu, ispod Branderburške kapije, pored nekadašnjeg berlinskog zida ili po Aleksanderplacu – ostaviće nezaboravan utisak na svakog posetioca.

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN BEOGRAD – NOVI SAD – SEGEDIN

Sastanak putnika u 16.30 sati. Polazak autobusa u 17.00 sati; polazak iz Novog Sada u 18.15 sati ispred železničke stanice, kod lokomotive; polazak iz Subotice u 19.30 sati sa autobuske stanice preko puta hotela Patria. Prelazak srpsko – mađarske granice kod Horgoša. Noćna vožnja kroz Mađarsku.

2.DAN SEGEDIN-BERLIN

Nastavak vožnje kroz Slovačku pored Bratislave, Češku pored Brna i Praga i Drezdena do Berlina. Po dolasku smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Individualni doček Nove godine. Noćenje.

3.DAN BERLIN

Doručak. Razgledanje grada Berlina koji se nalazi na rekama Špreji i Havelu i koji ima status grada – savezne države, autobusom i pešice: letnja palata kraljice Sofije, zgrada Nemačke opere, crkva cara Vilhelma, glavna trgovačka ulica Kurfurstendam, spomenik boginji pobede – Zlatna Elza, Nemački parlament u zgradi nekadašnjeg Rajhstaga, Brandenburška kapija, istorijska ulica “Unter den Linden”, spomenik Fridrihu Velikom, ostaci Berlinskog zida, Berlinska katedrala, Trg Aleksander, “Checkpoint Charlie”, Trg Potsdam… Fakultativni odlazak na „Tropical island“ koji je najveći zatvoreni prostor sa tropskom klimom. Ovaj hangar veličine 66 000 m2 sa temperaturama bazena od 28º C i vazduha 26º C. Ovaj objekat sadrži: plaže, bazene, tobogane, tropsku šumu, „Bali“ lagunu, terene za mini golf, kafe barove, restorane, prodavnice. Povratak u Berlin. Noćenje.

4.DAN BERLIN – POTSDAM – BERLIN

Doručak. Poludnevni fakultativni izlet autobusom “Carski grad Potsdam”. Po dolasku, razgledanje grada: Brandenburška kapija, ruski kvart Aleksandrovka sa crkvom Aleksandar Nevski, Holandski kvart (18. vek) zidan za holandske zanatlije, švajcarske kuće, Sansusi (1747) – čuveni letnjikovac Fridriha Velikog, Nova palata (1767), zatim palata Sesilienhof gde je održana Potsdamska konferencija (susret Čerčila, Staljina i Trumana, jula 1945), granični prelaz do 1989. na mostu Glinke na reci Havel gde su obavljane razmene špijuna… Povratak u Berlin. Slobodno vreme. Noćenje.

5.DAN BERLIN – BEOGRAD

Rani jutarnji transfer do aerodroma. Poletanje aviona (JU351) u 09:15 sati. Dolazak u Beograd na aerodrom “Nikola Tesla” u 11:00 sati.

CENOVNIK

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

prevoz avionom na relaciji Beograd–Berlin-Beograd

aerodromske takse

autobuski prevoz na navedenoj relaciji

tri noćenja sa doručkom u hotelu 4****

transferi hotel-aerodrom

panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča

usluge vodiča agencije i lokalnog vodiča

troškovi organizacije i realizacije putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO

fakultativni izleti

medjunarodno putno zdravstveno osiguranje

individualni troškovi

usluge koje nisu naznačene u programu putovanja

FAKULTATIVNI IZLETI

Poludnevni izlet Carski grad Potsdam – Cena € 25 U cenu je uključen: transfer autobusom, usluge lokalnog vodiča, razgledanje prema programu. Trajanje izleta oko 5 sati.

Poludnevni izlet Tropical Island – Cena € 40 U cenu je uključen: transfer autobusom u pratnji vodiča, ulaznica, usluge vodiča. Trajanje izleta oko 6 sati. *Napomena – neophodan kupaći kostim.

Minimalan broj putnika za realizaciju izleta je 30. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet se može relizovati uz korigovanje cene. Fakultativni izleti se prijavljuju u agenciji pre polaska na putovanje, a plaćaju na destinaciji.

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA

Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa, Master i American Express kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.
TURISTIČKI KREDITI

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Potrebno je najmanje 35 putnika za realizaciju putovanja kao i fakultativnog izleta.
Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše,nije potrebna viza za ovo putovanje.

Važne napomene za putovanje

● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
● Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu TRIGLAV OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:

● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Nijedan unos nije nadjen