fbpx

BAKU AZERBEJDŽAN


PROGRAM PUTOVANJA

GOBUSTAN – ATEŠGAH – JANAR DAG – GALA

Avion

6 dana / 5 noćenja
POLAZAK: , POVRATAK:

Azerbejdžan je zadivljujuća zemlja. U njoj je sve jedinstveno: priroda i kultura, istorija, običaji i tradicija, arhitektura i spomeničko nasledje. Često ga nazivaju „Zemljom vatre“. Zaista, do današnjeg dana, na teritoriji savremene države, žive plemena poklonika vatre a o tome svedoče i mnogobrojni sačuvani crteži na kamenu, statue božanstava i drevni hramovi. Oduvek je bio poznat po svojim tepisima, zaratustrijanskim hramovima, crnom čaju i izvanrednim konjanicima. I danas je teško reći šta je Azerbejdžan: Evropa ili Azija? Kultura je bliska Turskoj a u svemu ostalom se oseća uticaj Persije i Rusije. Njegov glavni grad Baku je jedna od najbrže rastućih prestonica sveta.

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN BEOGRAD – ISTANBUL – BAKU

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla 30. decembra u 07.00 h. Poletanje za Istanbul u 09.10 sati (Let TK 1082). Sletanje na aerodrom Ataturk u 13.00 h. Nastavak putovanja za Baku u 16.05 h (Let TK 334). Obroci tokom letova. Sletanje na aerodrom Gajdar Alijev u Baku u 20.00 h. Po završetku aerodromskih formalnosti transfer do hotela. Smeštaj i noćenje.

2.DAN BAKU

Doručak. Polazak na razgledanje grada. Na jugozapadu Apšeronskog poluostrva i na južnim obroncima Bakinskog platoa, amfiteatralno okružujući zaliv, smestio se Baku, prestonica Azerbejdžana. Sunčani Baku je najveća luka na Kaspijskom moru i najveće naselje Kavkaza. Veliku ulogu tokom razvoja grada odigrala je nafta koja se eksploatisala još u 10. veku.Vožnja Primorskim bulevarom oko kog se razvio savremeni grad i odlazak do Gornjeg parka koji je sa ostatkom grada povezan žičarom. Odande se otkriva prelepa panorama na ceo zaliv. Srce Bakua i najlepši deo je Ičeri Šeher – stari grad, čiji značajan deo pripada dvorcu Širvanšahova iz 15. veka i zaštićen je debelim zidinama. Razgledanje Devojačke kule o kojoj se pričaju mnoge legende. Pored kule je kažnjen jedan od dvanaest Hristovih apostola Sveti Vartolomej, zbog propovedanja hrišćanstva. Stari grad je od 2000. godine na spisku svetske kulturne baštine UNESCO. Pešačka tura po starom delu Bakua sa ulaskom u Devojačku kulu, Veliku džamiju i Dvorac Širvanšahova. Na kraju odlazak do prodavnice antikviteta, tepiha i lokalnih suvenira. Slobodno posle podne. Uveče odlazak u lokalni restoran na novogodišnju večeru. Povratak u hotel. Noćenje.

3.DAN BAKU

Doručak. Slobodan dan za individualne šetnje i razgledanja. Noćenje.

4.DAN BAKU – GOBUSTAN – BIBI HEJBAT DŽAMIJA – MUZEJ TEPIHA

Doručak. Posle doručka polazak na celodnevni izlet. Na samo 60 kilometara od Bakua nalazi se muzej pod otvorenim nebom – državni, istorijsko-umetnički park Gobustan. Na ovim prostorima su nekada bila drevna naselja prvobitnih zajednica, koje su ostavile pokolenjima mnogobrojne crteže, utisnuta slova i natpise na kamenu, opisujući tako svoju kulturu, privredu, tradiciju i običaje. Krajolik je neobičan a struktura reljefa različita. Visina do koje se uzdižu oslikani kameni blokovi dostiže 1047 metara. Ovi neprocenjivi istorijski eksponati su od 2007. godine pod zaštitom UNESCO. Odlazak do džamije Bibi Hejbat iz 13. veka, jednog od najznačajnijih spomenika islamskog graditeljstva. U njoj su sahranjena četiri predstavnika roda proroka Muhameda. Povratak u Baku. Razgledanje Muzeja tepiha. Slobodno vreme. Noćenje.

5.DAN BAKU – ATEŠAH – JANAR DAG – GALA ETNOGRAFSKI MUZEJ

Doručak.Polazak autobusom prema Janar Dagu, jednoj od najvećih znamenitosti Apšeronskog poluostrva. Janar Dag predstavlja stranu planine, obuhvaćenu plamenom, koji ne može da se ugasi ni kišom, niti peskom. Vatra na tom mestu gori već hiljadama godina. Naučno objašnjenje je vrlo jednostavno: blizu površine zemlje su velike zalihe zemnog gasa koje se, u dodiru sa kiseonikom, pretvara u plamen. Obilazak zaratustrijanskog hrama Atešgah koji je izgradjen blizu otvora iz kog izbija gas, odnosno plamen (mesto se naziva „večna vatra“) i vekovima privlači poklonike verovanja u vatru, naročito iz Persije i Indije. U obliku je četiri luka okrenutih prema svim stranama sveta sa centralnim svetilištem u sredini. Potiče iz drugog veka, kada su tim prostorima vladali zaratustrijanci. 40 km od Bakua je poznati etnografski muzej pod otvorenim nebom. Posvećen je istoriji Apšeronskog poluostrva. Na površini od 1,2 hektara nalaze se stare naseobine, ostaci pet džamija, tri javna kupatila, grobovi i drugo. Povratak u Baku i hotel u popodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

6.DAN BAKU – ISTANBUL – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme do polaska. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Istanbul u 14.15 h (Let TK 333). Sletanje na aerodrom Ataturk u 16.30 h. Obrok u avionu Nastavak putovanja za Beograd u 19.45 h (Let TK 1083). Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Teska u 19.25 h po našem vremenu.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

prevoz avionom na relaciji Beograd – Istanbul – Baku – Istanbul – Beograd

smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 4* na bazi noćenje/doručak

svi transferi u inostranstvu navedeni u programu

sva razgledanja sa ulaskom u navedene objekte

novogodišnja večera u nacionalnom restoranu

usluge lokalnog vodiča

usluge vodiča agencije tokom celog boravka

troškovi organizacije i realizacije putovanja

aerodromska taksa u Beogradu i inostranstvu

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO

napojnice za lokalnog vodiča i vozača (10 €)

doplata za jednokrevetnu sobu (na upit)

individualni troškovi

usluge koje nisu naznačene u programu putovanja

viza € 25

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće UNIQA na 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA

Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE
Visa, Master i American Express kreditnom karticom Banke Intesa do 6 rata.
TURISTIČKI KREDITI

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

ZA OVO PUTOVANJE JE POTREBNO MINIMUM 12 PUTNIKA.
VIZA: € 25 DOBIJA SE POSREDSTVOM AGENCIJE

Važne napomene za putovanje

● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
● Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu UNIQA OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:

● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezanih za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.